Taksimittari ja kassakone yhdessa

Kassarekisteriä kutsutaan kassarekisteriksi kuten auto on tarkistettava säännöllisesti. Tässä menestyksessä tämä tarkistus on kuitenkin tehtävä viimeistään kahden vuoden kuluttua tarkistuksesta tai verotuksesta. & Nbsp; Kassakoneen tarkistus Krakovan hinta vaihtelee seinissä 100-200 zlotya, joilla on pääsy.

Kassakoneen tarkistamisvelvollisuus perustuu vakiintuneisiin lakimääräyksiin. Oikeudellinen perusta kassakoneiden kahden vuoden tarkistukselle on 7 §: n 1 momentti. 1 kohta 6 yhteydessä §: n 16 kohdasta Valtiovarainministerin 28. marraskuuta 2008 antaman asetuksen 1 kohta kassakoneiden käyttöehdoista. Lain ja nimenomaisesti rikoslain 61 §: n 3 momentin mukaan kassakoneen suorittamatta jättäminen tai ennenaikainen tarkistaminen liittyy kirjan virheelliseen pitämiseen ja uhkaa määrätä sakko verorikoksesta. Halvempi vaihtoehto kaksivuotiskatsaukselle on kuitenkin tavata se joka vuosi. Kun tiedät kassakoneiden tarkistuksesta, sinun tulee ja täytyy määrittää sopiva päivämäärä, joka on kirjoitettu verolain perusteella. Art. Tämän lain 3 §: n mukaan kuukausina ilmoitetut ajat tapahtuvat sen päivän päättyessä, kuumana kuukautena, joka ilmoittaa määräajan alkamispäivän, ja jos kyseistä päivää ei ollut kuluvana kuukautena, kyseisen kuukauden uudena päivänä.

Velvollisuus valvoa kassan tarkistuspäivää on kyseisellä kassalla. Haltijan tulisi ilmoittaa huoltoteknikolle tällaisen tarkastuksen tarpeesta kahden vuoden kuluessa äskettäisestä tarkastuksesta. Kassakoneteknikon tulee suorittaa kassakoneen pakollinen tekninen tarkastus (kassa-asetuksen 31 §: n 4 momentti viiden päivän kuluessa käyttäjän laatimasta kassakonehakemuksesta.

Kassakoneen teknisen kunnon tarkastelussa tulisi ensin tarkistaa: kaikkien kassakoneiden sinettien kunto, kotelon kunto, veroasiakirjojen luettavuus, työohjelma, oikea toiminta, muistin ja akun kunto.Kun vältetään veroviraston kortteihin kohdistuvat seuraamukset, veronmaksajien tulisi seurata kassakoneen tarkistamisen määräaikoja.